"Het principe van winst voor zichzelf, dat voortkomt
uit het verwerven van gerechtigde aanspraak,
is zowel toepasbaar op de therapeut-cliëntrelatie
als op elke andere relatie"
citaat I.B. Nagy

nagy academie

Algemeen Reglement

 

"Het principe van winst voor zichzelf, dat voortkomt
uit het verwerven van gerechtigde aanspraak,
is zowel toepasbaar op de therapeut-cliëntrelatie
als op elke andere relatie"
citaat I.B. Nagy

nagy academie

Algemeen Reglement

nagy academie

Over de Nagy Academie

nagy academie

Algemeen Reglement

de Nagy academie

Algemeen Reglement