Van den Eerenbeemt E. Door het oog van de naald - Liefde, eed en loyaliteit. Bert Bakker 2008.

 

Heyndrickx, P. Contextuele counseling in de praktijk - Het risico nemen opnieuw te geven. Antwerpen: Garant 2016.

 

 

Meulink-Korf H. Opnieuw aangesproken -Doordenken op contextueel pastoraat. Narratio 2013.

 

Nuyts A. en Sels L. Tussen mensen - contextueel denken over relaties, familie en samenleving. Lannoo Campus 2017.

 

Lukt dat?

 

Nog een paar foutjes.

Introductie training.

Links bij het witte info blok.

Moet bij de zomerschool ook van 9.30 tot 16 uur zijn.

Specialisatie

Leertherapie Utrecht. ( Zwolle en Amersfoort kunnen weg)

"De kern van de contextuele benadering
is het zichtbaar maken van het gevende kind"
citaat I.B. Nagy

Professor I.B. Nagy

Literatuurlijst

 

"De kern van de contextuele benadering
is het zichtbaar maken van het gevende kind"
citaat I.B. Nagy

Professor I.B. Nagy

Literatuurlijst

Professor I.B. Nagy

Literatuurlijst

Professor I.B. Nagy

Literatuurlijst

Professor I.B. Nagy

Literatuurlijst